!!!Upozornění!!!

 

Vážení rodiče,

v souladu s Manuálem provozu Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a ve školním roce 2020 – 2021 vzhledem ke covid – 19, vyvěšeném na webu školy upozorňujeme, že od 2. 9. 2020 není vstup do budovy školy umožněn doprovázejícím osobám (rodičům) žáků.

Pokyn ředitelky školy

 

Pokyn ředitelky školy k provozu od 1.9.2020 vzhledem ke covid-19

 

Rozdělení žáků do prvních tříd od 1. 9. 2020

 

Vážení rodiče, v tomto příspěvku naleznete rozdělení žáků do prvních tříd.

Třídní schůzky

 

Zveme rodiče jednotlivých tříd na třídní schůzky. Bližší informace v článku.