Bankovní spojení

 

Čísla běžných účtů školy

Základní škola:         
2580934/0300        platba ŠD, kroužků, školy v přírodě apod.
 
Školní jídelna:          
2642269/0300         pouze stravné
 
SRPŠ:                      
230983276/0300    roční příspěvky SRPŠ