Obsah rubriky: Spádový obvod ZŠ Mazurská

Spádový obvod ZŠ Mazurská

Do spádového obvodu Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a podle Přílohy obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/2014 ze dne 11. 9. 2014 o školských obvodech základních škol, platné od 1. ledna 2015,

patří níže uvedené ulice Prahy 8:

 • Farky
 • Košalinská
 • Krynická
 • Lodžská – lichá č. 3 – 5
 • Mazovská
 • Mazurská
 • Pomořanská
 • Radomská
 • Ratibořská
 • Řešovská – sudá č. 8 – 28
 • Svídnická
 • Tarnovská
 • U Pentlovky
 • U polikliniky
 • Zelenohorská
 • Zhořelecká

Tímto není dotčeno právo rodičů svobodného výběru školy. Základní škola Mazurská je pouze povinna dle této vyhlášky přednostně přijmout děti z tohoto určeného spádového obvodu.

Mgr. Milada Bulirschová ředitelka školy